Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2019-12-04 12.02

Senior alert anordnar kunskapswebbinarier om vårdprevention

Senior alert anordnar Kunskapswebbinarier om vårdprevention, s.k. Open Space, inom respektive riskområde.

Open Space är ett forum där ordet är fritt, alla idéer är välkomna och kreativitet ska vara ledordet. Syftet med att vi erbjuder dessa webbinarier är att lyssna in vilka behov och utmaningar som finns i arbetet kring den äldre samt att stärka kompetensen kring vårdprevention ute i verksamheterna. Under varje webbinarie om respektive riskområde  är tanken att en ”expert” inom området eller styrgruppsmedlem deltar samt en person ur arbetsgruppen för registret. Alla som arbetar med registret är välkomna att delta.

 

Ta detta tillfälle till att ställa frågor inom aktuellt riskområde, riskbedömningsinstrumenten och registret i sig.  Vilka är era önskningar inför framtiden och hur kan vi stötta er i det vårdpreventiva arbetet?

 

Open Space anordnas inom respektive område följande datum:

 Open Space Munhälsa 9 december 2019
 Open Space Blåsdysfunktion 11 december 2019
 Open Space Undernäring 17 december 2019
 Open Space Fall 17 december 2019
Open Space Trycksår 18 december 2019

 

 

 

Senior alert ser fram emot att möta dig och dina frågor på webben.

Uppdaterad: 2019-12-04
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion