Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2019-12-19 16.32

Nu finns resultaten av PPM 2019 på Senior alerts hemsida

Nu finns resultaten av PPM 2019 på Senior alerts hemsida. I årets mätning observerades totalt 110 819 personer, varav 93 012 personer inom kommunal verksamhet och 17 807 personer inom regional verksamhet

För dessa 110 819 personer hade 25,1 % risk för trycksår. Mätningen visade att 6965 personer hade totalt 9797 trycksår.

För mer specifika resultat, se respektive Excel-fil och sammanställning.

 

Läs mer om PPM på Senior alets hemsida.

Uppdaterad: 2019-12-19
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion