Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2020-01-13 16.22

Varje år drabbas ca 100 000 personer av en vårdskada i Sverige.

Äldre är en riskgrupp. Fall, undernäring, ohälsa i munnen, trycksår, blåsdysfunktion och vårdrelaterade infektioner orsakar stort lidande för individen och stora kostnader för vården.

Varje år drabbas ca 100 000 personer av en vårdskada i Sverige. Det innebär att 8% av alla vårdtillfällen leder till en vårdskada (Kvalitetsregister i kommunal hälso-och sjukvård, Socialstyrelsen, 2017).

Äldre är en riskgrupp. Fall, undernäring, ohälsa i munnen, trycksår, blåsdysfunktion och vårdrelaterade infektioner orsakar stort lidande för individen och stora kostnader för vården.

Med Senior alert kan personalen tidigt identifiera risker och sätta in rätt åtgärder. På det viset kan Senior alert minska lidandet för den äldre, höja kvaliteten på omsorgen och minska kostnaderna i vården.

Senior alert har gjort en sammanställning av nytta och fördelar av att jobba systematiskt med vårdprevention med hjälp av Senior alert. Sammanställningen kan ni ta del av på Senior alerts hemsida.

Kontakta gärna oss vid frågor via

 

Uppdaterad: 2020-01-09
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion