Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2020-02-06 12.51

Den första nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet är nu släppt

Planen ska stödja regionernas och kommunernas arbete med patientsäkerhet och minska risken att patienter drabbas av vårdskador.

Nationella handlingsplanen ska stärka patientsäkerheten

Läs mer: https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/forsta-nationella-handlingsplanen-ska-utveckla-och-starka-patientsakerheten/

Uppdaterad: 2020-02-06
Pär Kaverén, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion