Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2020-03-12 8.00

Varför Senior alert?

Varför rekommenderar vi att vårdgivare arbetar utefter strukturen i Senior alert och vilka effekter har arbetet bidragit till?

Detta har vi försökt att sammanställa och sammanställningen finns nu att läsa i dokumentet Varför Senior alert. Länk till dokumentet hittar ni längre ner.

Dokumentet är framtaget av arbetsgruppen för Senior alert.

Uppdaterad: 2020-03-10
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion