Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2020-03-19 8.44

Utbildningen Att använda sina resultat i förbättringsarbete 22 april 2020 är inställd

På grund av rådande situation i Sverige med Corona ställer Senior alert in utbildningen Att använda sina resultat i förbättringsarbete 22 april 2020.

Vi har förståelse för att trycket på verksamheter inom vård och omsorg är stort och att det kan finnas ett behov av att prioritera era resurser på bästa sätt.

Därför kommer Senior alert att flytta utbildningen Att använda sina resultat i förbättringsarbete 22 april 2020 och nytt datum är satt till 13 oktober 2020.

Senior alert kommer att ta en kontakt med er som redan är anmälda för att förmedla denna information samt ge er möjlighet att boka in oss för en genomgång av era resultat via webben.

Uppdaterad: 2020-03-19
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion