Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2020-03-30 12.54

Senior alert erbjuder under våren webbinariet Att mäta till enskilda verksamheter.

Enbart tillgång till data leder inte automatiskt till att vården blir bättre - men det kan hjälpa i rätt riktning.

När världen ser ut som den gör idag vill Senior alert försöka möta era behov kring registerarbete och detta med hjälp av olika webbinarier.

Under våren 2020 erbjuder Senior alert exempelvis enskilda verksamheter ett webbinarie  om resultat och mätningar i Senior alert.

Hur och när dessa erbjuds kan ni läsa mer om under Utbildningar på vår hemsida. Skulle föreslagen tid inte passa kan ni ta kontakt med oss så kommer vi överens om en tid som passar alla.

Vid frågor kan ni kontakta

Uppdaterad: 2020-04-02
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion