Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2020-04-23 10.31

Senior alert vill bidra i arbetet med Covid-19

I samband med COVID-19 är kvalitetsregistrens roll viktigare än någonsin. Registerdata ger möjlighet till förebyggande insatser, utvärderingar och kvalitetsförbättringar. På sikt kan detta rädda liv.

Äldre är en riskgrupp. Senior alert fungerar som stöd för att trygga insatser i det dagliga arbetet, oavsett om personen bor i ordinärt eller särskilt boende. Undernäring kommer vanligtvis långsamt och får stora konsekvenser för såväl ohälsa i mun samt ökad risk för trycksår. I samband med sjukdom går detta mycket fortare. Då flertalet äldre tillfrisknat är det av fortsatt stor vikt att följa upp de åtgärder som gjorts för att bidra till hälsa och ett gott liv efter virusinfektionen.

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra användare för det fantastiska arbete ni gör och för att ni fortsätter att använda Senior alert. Ni bidrar till nödvändig kunskap och lärande - idag och i framtiden för alla våra äldre!

Uppdaterad: 2020-04-23
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion