Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2020-05-27 10.19

En rapport från SKR - Vård och omsorg i hemmet 2019 - svårigheter och framgångsfaktorer

SKR har gett ut rapporten Vård och omsorg i hemmet 2019 - svårigheter och framgångsfaktorer.

Rapporten är resultatet av de dialogmöten och workshops som SKR under 2019 har genomfört med cirka 600 medarbetare i kommuner och regioner i syftet att undersöka svårigheter och framgångsfaktorer för vård och omsorg i hemmet. I rapporten presenteras deras erfarenheter tillsammans med fakta.

Syftet är att stödja den öppna vården och Socialtjänsten att införa nya arbetssätt efter utskrivning från sjukhus så att sjuka och sköra äldre kan leva ett tryggt och självständigt liv utan att i onödan behöva vårdas på sjukhus. 

Rapporten i sin helhet kan ni läsa nedan.

Uppdaterad: 2020-05-27
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion