Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2020-06-08 7.28

Vad är viktigt för dig-dagen 9 juni

SKR uppmärksammar ”Vad är viktigt för dig?”- dagen med en webbsändning kl 15.00-16.30 den 9 juni.

SKR uppmärksammar ”Vad är viktigt för dig?”- dagen den 9 juni. I partnerskapet mellan patienter, närstående och professionella inom vård, omsorg och rehabilitering är samtalet det centrala. Det är i frågan ”Vad är viktigt för dig?” allt börjar. Temat är personcentrerad vård

https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/webbsandningvadarviktigtfordigdagen.33308.html

Uppdaterad: 2020-06-08
Kristina Malmsten, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion