Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2020-06-12 7.00

Ny funktioner i Senior alert från och med juni 2020

Nya funktioner i Senior alert har utvecklats för att stödja er användare i användandet av registret.

För att stödja er användare har vi nu utvecklat följande funktioner:

  • I rapporten Vårdprevention och utfall är det nu möjligt att se resultat för registrerande enheter. För att se registrerande enheter under en administrativ enhet, klicka på namnet på den administrativa enheten
  • Utfallsboxen för trycksår har kompletteras med data för sårlokalisation i båda rapporterna, Vårdprevention och utfall och Enhetens koll på läget.
  • Enheter som inaktiveras och som inte har några registreringar under innevarande år visas inte i rapporten Vårdprevention och utfall.
  • Registrering gällande Covid-19 är nu möjlig i Senior alert och genomförs via personöversikten inne i registret.
  • Möligheten att följa ofrivillig viktminskning via utfallsboxen för BMI<22.

Gällande trycksår

Trycksårsberäkningen har uppdaterats i Vårdprevention och utfalls-rapporten. Under vissa omständigheter har trycksår räknats med trots att personen redan har blivit utskriven tidigare år. Det är nu åtgärdat och kan innebära att din kommun/region/verksmahet eller enhet nu visar minskat antal trycksår.

Vid frågor kontakta senioralert@rjl.se

Uppdaterad: 2020-06-16
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion