Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2020-06-29 10.51

Ny rapport från SKR - Fakta om äldreomsorgen i ljuset av Coronapandemin

Äldreomsorgen i Sverige har under våren 2020 fått utstå hård kritik och mot bakgrund av den kritik har SKR samlat fakta om äldreomsorgen i ljuset av coronapandemin.

Trots otroligt tuffa förutsättningar med snabb samhällsspridning av coronaviruset, brist på skyddsutrustning, hög sjukfrånvaro bland personalen och otillräcklig testning - har chefer och medarbetare i äldreomsorgen gjort sitt yttersta för att skydda de äldre och varandra från covid-19.  Avsikten med rapporten är att ge en saklig beskrivning av hur äldreomsorgen fungerar och, utifrån det vi vet så här långt, av hur äldreomsorgen har bekämpat Coronaviruset.

Läs rapporten i sin helhet Fakta om äldreomsorgen i ljuset av Coronapandemin

Uppdaterad: 2020-06-30
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion