Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2020-09-08 12.03

Två tredjedelar av covidsjuka på särskilda boenden överlever.

I en artikel i Läkartidningen diskuteras överlevnaden i Covid-19 på särskilt boende jämfört med om den äldre vårdats på sjukhus.

Artikeln tar upp det faktum att två tredjedelar av Covid-sjuka på särskilt boende överlever och att ett fåtal av dem som kommit in till sjukhus tillfrisknat. Man har samtidigt genom HALT-mätningar (Healthcare associated infections and antimicrobial use in long-term care facilities) kunnat konstatera att vårdrelaterade infektioner inom särskilda boenden (1,3%) i Sverige förekommer mer sällan än inom slutenvården ( 9%) .

Sedan 2014 genomför Folkhälsomyndigheten tillsammans med Senior alert en HALT-mätning en gång om året. Årerts HALT-mätning äger rum veckorna 46 och 47, med möjlighet till efterregistering till och med 4 december. Läs mer om Svenska HALT på Senior alerts hemsida och Folhälsomyndihetens hemsida.

 

Uppdaterad: 2020-09-08
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion