Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2020-09-10 18.20

Vill ni lära er hur ni tolkar och använder er av resultaten från Senior alert för att förbättra vården?

Genom en kartläggning har Senior alert kunnat se att ni användare av registret efterfrågar mer stöd kring statistikfrågor och hur ni kan använda er av statistiken från Senior alert.

Därför anordnar Senior alert ett webbinarie 13 oktober med fokus på hur ni kan tolka och  använda era resultat från Senior alert.

Webbinaret äger rum 13 oktober mellan klockan 10.00-12:00. Läs mer och anmäl er via utbildningssidan.

Vid frågor kontakta

Uppdaterad: 2020-09-10
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion