Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2020-10-05 8.49

Dags att planera för HALT-mätning 2020

HALT-mätningen sker i Senior alert under vecka 46-47 alla Sveriges kommuner och särskilda boende är välkomna att delta,

Vad är HALT?

HALT är en mätmetod som används för att på ett strukturerat sätt samla in information som kan hjälpa er i ert lokala systematiska patientsäkerhetsarbete. Det som mäts är vårdrelaterade infektioner, riskfaktorer och antibiotikaanvändning hos vårdtagare. Pandemin har belyst vikten av ett systematiskt kvalitetsarbete för att begränsa smittspridning inom SÄBO.

Läs mer på följande sidor:

Inbjudan HALT 2020 - Folkhälsomyndigheten

Svenska HALT: www.folkhalsomyndigheten.se/halt  

Senior alert: www.senioralert.se 

Kontakt:  

Uppdaterad: 2020-10-05
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion