Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2020-10-08 12.00

Information om uppdateringar gällande trycksårsregistering och statistik i Senior alert.

Under förmiddagen 8 oktober gjordes en uppdatering i Senior alert som stärker registrering av trycksår, fall och vikt och därmed ökar datakvaliteten i Senior alert.

Skärmklipp  av vyn för ändra sårstatus samt makulering av trycksår
Skärmklipp av vyn för ändra sårstatus samt makulering av trycksår

Tidigare i år har informationen vid makulering av trycksår uppdaterats, orsaken har varit att vi vid validering av vår statistik sett att makulering av trycksår valts istället för att registrera att trycksåret är läkt under sårstatus.


Det har även förekommit att makulering har använts vid ändring av sårstatus till en ”lägre” kategori då det i Senior alert endast går att ändra uppåt till högre kategori eller ändra till status läkt. Trycksåret har därefter registreras igen med samma sårlokalisation men med en lägre kategori.

Att det endast går att ändra till högre kategori är medvetet och beror på att Senior alert inte följer en persons sårläkningsprocess, det görs i respektive journalsystem. I Senior alert räknas ett trycksårs högsta kategori till dess att det är läkt.

För att ytterligare säkra datakvalitén kommer inte makulerade trycksår exporteras till våra rapporter Vårdprevention och Utfall samt Enhetens koll på läget. Det i sin tur betyder att totala antalet trycksår för några vårdgivare nu blir korrigerat och lägre till antalet.  Detsamma gäller för makulerade fall- och vikt registreringar.

Vid frågor kan ni kontakta

 

Uppdaterad: 2020-10-08
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion