Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2020-10-22 12.41

Ny rapport från SKR om Läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården, med fokus på hemsjukvården.

Nu är rapporten om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården, med fokus på hemsjukvård, klar.

 

Syftet med denna studie är att särskilt fånga in erfarenheter och kunskaper om hur läkarstödet till kommunal hemsjukvård kan förbättras och ligga till grund för ett värdefullt diskussionsunderlag i det fortsatta utvecklingsarbetet.

 

Rapporten avslutas med några rekommendationer till hur ett mer systematiskt och hållbart stöd kan ges i utvecklingsarbetet med att skapa en för målgrupperna bättre hemsjukvård, och som i grunden bemöter de viktiga och ökande behoven genom förbättrad samverkan – en ny form av hälso- och sjukvård i hemmet.

 

Rapporten finns nu publicerad på SKRs hemsida samt i webbutiken

 

 

Uppdaterad: 2020-10-22
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion