Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2020-10-23 8.04

Information inför Senior alerts PPM av trycksår 2020

Punktprevalensmätningen av trycksår 2020 äger rum 19 november.

Mätningen innebär att Senior alert gör ett datauttag 19 november som baseras på antal inskrivna personer på samtliga enhetstyper. Detta gäller både kommunala- och regionala verksamheter för samtliga juridiska vårdgivare. Datauttaget görs på riskbedömningar, planerade och utförda åtgärder samt pågående trycksår. Resultatet redovisas på kommun-, sjukhus- och privat vårdgivarnivå och kan ses på enhetsnivå i registsret under Resultat.

Läs instruktionerna inför genomförande av PPM trycksår.

Läs mer om PPM på Senior alerts hemsida.

Uppdaterad: 2020-10-23
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion