Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2020-10-26 7.00

Snart dags för årets HALT-mätning - vecka 46 och 47

Årets HALT-mätning äger rum veckorna 46 och 47 och mätningen genomförs tillsammans med Folkhälsomyndigheten.

Inför HALT 2020 erbjuder Folkhälsomyndigheten och Senior alert dig som praktiskt ska utföra årets mätning att ställa dina frågor i realtid via digitala frågestunder. Hur dessa frågestunder går till och hur ni ansluter till dessa kan ni läsa mer om under HALT 2020 på Senior alerts hemsida.

Läs även om Svenska HALT på Folhälsomyndihetens hemsida

I samband med HALT 2020 genomförs även PPM trycksår i Senior alert. Mätningen genomförs 19 november 2020. För mer information om PPM, se PPM.

Uppdaterad: 2020-10-26
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion