Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2020-10-26 11.34

Hjälp Socialstyrelsen att utvärdera temat fallolyckor på deras Kunskapsguide.

Är du inne och använder innehållet i temat om fallolyckor på Socialstyrelsens Kunskapsguide? Då är Socialstyrelsen nyfikna på att prata med dig om din upplevelse.

Syfte och tillvägagångssätt kan du läsa mer om på Kunskapsguidens hemsida.

Uppdaterad: 2020-10-26
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion