Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2020-11-13 7.30

Nu är det snart dags för årets PPM av trycksår i Senior alert

Nu är det snart dags för årets PPM av trycksår i Senior alert. Mätningen äger rum 19 november.

Senior alert vill påminna om att årets PPM av trycksår äger rum 19 november.

Hur mätningen genomförs och vad ni behöver säkerhetstsälla innan genomförande finns beskrivet på Senior alerts hemsida under PPM.

Kontakta Senior alert vid frågor:

Uppdaterad: 2020-11-12
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion