Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2020-11-24 17.02

Senior alert anordnar kunskapswebbinarier om vårdprevention

Senior alert anordnar kunskapswebbinarier om vårdprevention, s.k. Open Space, inom respektive riskområde. Första kunskapswebbinariet om trycksår äger rum 1 december 2020.

Open Space är ett forum där ordet är fritt, alla idéer är välkomna och kreativitet ska vara ledordet. Syftet med att vi erbjuder dessa webbinarier är att lyssna in vilka behov och utmaningar som finns i arbetet kring den äldre samt att stärka kompetensen kring vårdprevention ute i verksamheterna. Under varje webbinarie om respektive riskområde  är tanken att en ”expert” inom området eller styrgruppsmedlem deltar samt en person ur arbetsgruppen för registret. Alla som arbetar med registret är välkomna att delta.

Ta dessa tillfällen till att ställa frågor inom aktuellt riskområde, riskbedömningsinstrumenten och registret i sig.  Vilka är era önskningar inför framtiden och hur kan vi stötta er i det vårdpreventiva arbetet?

 

Ingen anmälan behövs utan ni ansluter till kunspaswebbinariet utefter era förutsättningar.

 

Open Space anordnas inom respektive område följande datum:

Open Space Trycksår 1 december 2021
Open Space Fall 4 februari 2021 

 

Datum för Open Space Undernäring, Ohälsa i munnen och Blåsdysfunktion släpps inom kort.

 

Senior alert ser fram emot att möta dig och dina frågor på webben

Uppdaterad: 2020-11-24
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion