Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2020-12-18 8.00

Resultat Svenska HALT 2020

Årets HALT-mätning ägde rum veckorna 46 och 47, med möjlighet till efterregistering till och med 6 december. Mätningen genomfördes tillsammans med Folkhälsomyndigheten. I mätningen deltog 113 kommuner, sammanlagt 1010 enheter. Totalt antal inkluderade vårdtagare var 11339. Läs mer under HALT på hemsidan. Även detta året genomfördes PPM-mätning för trycksår i samband med HALT-mätningen. I årets mätning observerades totalt 109 432 personer, varav 92 101 personer inom kommunal verksamhet och 17 331 personer inom regional verksamhet. Läs mer under PPM på hemsidan

Uppdaterad: 2020-12-17
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion