Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2021-01-13 9.46

Ny artikel är publicerad om munhälsa utifrån data i Senior alert

En ny artikel publicerades 5 januari 2021 om munhälsa utifrån data i Senior alert. Artikeln visar att det finns ett behov av förebyggande åtgärder och att ca 50 % av alla som riskbedömdes för ohälsa i munnen enligt ROAG-J påvisade munhälsoproblem. Artikeln hittar ni på Senior alerts hemsida under Student/forskare och Publikationer.

Uppdaterad: 2021-01-13
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion