Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2021-02-24 10.27

Öppna jämförelser 2020

Socialstyrelsen publicerar för elfte året i rad indikatorer som handlar om vård och omsorg om äldre redovisade på kommun-, läns och riksnivå.

Indikatorerna bygger på olika datakällor såsom nationella enkätundersökningar, officiell statistik och nationella kvalitetsregister - däribland Senior alert.

Läs om resultatet i Öppna Jämförelser 2020 av Socialstyrelsen samt mer information på Socialstyrelsens hemsida

Uppdaterad: 2021-02-24
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion