Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2021-03-08 8.28

Ny rapport från Socialstyrelsen - Återinskrivningar av multisjuka och sköra äldre

Var fjärde sjukhusvistelse bland de mest sjuka äldre följs av en ny inskrivning inom kort Det är lika vanligt idag som för tio år sedan att sköra och multisjuka äldre som vårdats på sjukhus skrivs in på nytt en kort tid efter.

-  Med tillräckligt bra vård och omsorg i hemmet kan risker förebyggas. Sjukdomar och tillstånd kan behandlas innan de blir så allvarliga att de kräver sjukhusvård. Det kan förbättra hälsan och minimera lidandet för den äldre personen, säger Johan Fastbom, , medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

 

Läs hela rapporten

 

Uppdaterad: 2021-03-08
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion