Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2021-04-26 10.52

Open Space Blåsdysfunktion 4 maj klockan 14:00-15:00.

Missa inte möjligheten att delta under Open Space Blåsdysfunktion 4 maj klockan 14:00-15:00 tillsammans med Anders Engelholm, distriktsköterska och MAS i Härnösands kommun.

Anders Engelholm
Anders Engelholm

Open Space Blåsdysfunktion äger rum 4 maj klockan 14:00-15:00. Webbinariet körs via Zoom och du ansluter till webbinariet via länken https://zoom.us/j/91343635092

 

Ett Open Space är ett webbinarie som fokuserar på respektive riskområde, med möjlighet att ställa frågor till experter inom respektive område. Webbinariet kräver ingen anmälan.

 

Anders Engelholm har arbetat som MAS i andra kommuner, senast i Sundsvall, och som regional utvecklingsledare i Västernorrland under satsningen Bättre liv för sjuka äldre under några år. Anders arbetar nationellt med utveckling av området Blåsdysfunktion (inkontinens) inom nätverket Nikola www.nikola.nu.

 

- Jag hade svårt att nå fram med kunskaper om inkontinens (som vi kallade det på den tiden) till personal på det särskilda boendet, när jag var ny distriktssköterska i kommunen, berättar Anders. När jag blev MAS år 2000 så fick jag uppdrag att delta i upphandling av inkontinenshjälpmedel och kom då i kontakt med Nikola, som var ett nytt nationellt nätverk då. På den vägen är det.

 

Många äldre och sköra äldre har blåsdysfunktion och därför är område viktigt och behöver uppmärksammas mer. I särskilda boenden kan det vara så många som 80 procent som har någon form av problem från urinvägarna och samma gäller för en stor del av de sköra äldre som har hemsjukvård.

 

Anders är huvudförfattare till en rapport från Socialstyrelsen ”Blåsdysfunktion hos äldre personer - Indikatorer vid urininkontinens och andra symtom vid vård av äldre personer i särskilt boende eller hemsjukvård”. Under arbetet med rapporten, som publicerades 2016, togs modulen för Blåsdysfunktion fram i Senior alert.

 

- Blåsdysfunktion är inte en del av det naturliga åldrandet säger Anders. Alla kan få det bättre och genom att använda modulen Blåsdysfunktion i Senior alert får verksamheten stöd i strukturen från identifiering via riskbedömning till bakomliggande orsaker och åtgärder. Kunskaper kring blåsdysfunktion finns på Nikolas sidor om vuxen blåsa.

 

Mer information om Open Space hittar ni på Senior alerts hemsida

 

Uppdaterad: 2021-05-04
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion