Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta
2018-01-03 15.42

Information - remiss för koloskopi

Följande nya rutiner gäller vilket bör uppmärksammas av remittenter (som i sin tur kan ge patienten information):

-Patienten kan komma att kallas till någon av länets tre kirurgmottagningar för undersökning

- Vissa  patienter i kön som redan är remitterade för SVF-koloskopi samt vissa som remitteras efterhand kommer att undersökas med CT-kolon via remissmottagarens försorg

Mer finns att läsa i särskild information som tillsänts verksamhetscheferna inom primärvården.

Uppdaterad: 2018-01-03
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion