Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta
2018-11-23 10.05

Uppdaterat Faktadokument Hudtumörer

Faktadokumentet om Hudtumörer har förtydligats. Under Vårdnivå och remiss framgår nu tydligare när primärvården förväntas kunna excidera hudförändringar och när remittering bör ske till kirurg- eller öronmottagning.

Hudtumörer

Uppdaterad: 2018-11-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv