Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta
2018-12-19 14.18

Reviderat Faktadokument Kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer) och kolonutredning, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp

Faktadokumentet Kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer) och kolonutredning, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp har genomgått revidering. Nya riktlinjer gäller fr.o.m. 1 januari 2019 varvid gäller att: - all förekomst av blod, även icke synligt, i avföringen ska föranleda misstanke om kolorektal cancer - åldersgränsen för misstanke om kolorektal cancer flyttats från 40 till 50 år - ändrade avföringsvanor leder till SVF endast i kombination med blod i avföringen eller anemi (men är givetvis ändå ett observandum)

Kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer) och kolonutredning, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp

Uppdaterad: 2018-12-19
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv