Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta
2019-03-06 8.49

Faktadokument Vårdintygsbedömning - ny blankett

En ny blankett gäller vid utfärdande av vårdintyg fr.o.m. 2019-03-01. Enda skillnaden mot tidigare är förändrade anvisningar kring jävsförhållanden, sid.4. Nya blanketten finns upplänkad på Faktadokumentet Vårdintygsbedömning. Betonas vikten av att använda korrekt blankett för att vårdintyget ska vara giltigt.

Vårdintygsbedömning

Uppdaterad: 2019-03-06
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv