Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta
2019-03-29 11.21

Reviderat Faktadokument Levnadsvanor

Faktasidan Levnadsvanor har fått en ny utformning och kompletterats med Faktadokument kring Riktade hälsosamtal och Integrerat samtal om levnadsvanor. Faktadokumentet Ohälsosamma matvanor har uppdaterats i enlighet med Socialstyrelsens nya riktlinjer.

Levnadsvanor

Uppdaterad: 2019-03-29
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv