Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta
2019-04-10 13.18

Nytt Faktadokument Akut onkologi, ännu ej fastställt

Faktagruppen Onkologi och SVF har tagit fram ett nytt Faktadokument, Akut onkologi. Obs! Ännu ej fastställt.

Akut onkologi

Uppdaterad: 2019-04-10
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv