Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta
2019-04-10 15.49

Reviderat Faktadokument Oro och ångest

Faktadokumentet Oro och ångest har uppdaterats, det gäller bensodiazepiners roll samt övriga läkemedelsval.

Oro och ångest

Uppdaterad: 2019-04-10
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv