Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta
2019-05-03 12.30

Reviderat Faktadokument Vårdintygsbedömning

Faktadokumentet Vårdintygsbedömning är nu uppdaterat med ett förtydligande kring primärvårdens ansvar för medverkan i vårdintygsbedömning av barn och ungdomar.

Vårdintygsbedömning

Uppdaterad: 2019-05-03
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv