Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta
2019-06-12 11.19

Reviderat Faktadokument Hudmelanom, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp

Faktadokumentet Hudmelanom, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp är uppdaterat. Nytt är att vid välgrundad misstanke ska dokumentation alltid göras med foto (makroskopiskt och dermatoskopiskt) innan excision på vårdcentralen.

Hudmelanom, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp

Uppdaterad: 2019-06-12
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv