Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta
2019-09-04 10.37

Reviderade Faktadokument Infektion

Följande 5 Faktadokument är uppdaterade i enlighet med senaste versionen av STRAMA:s reviderade behandlingsrekommendationer:

Nedre luftvägsinfektion hos vuxna
Erysipelas
Nedre urinvägsinfektion hos män
Urinvägsinfektion hos äldre
Cystit hos kvinnor äldre än 16 år
 

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård, Folkhälsomyndigheten
 

Uppdaterad: 2019-09-04
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv