Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta
2019-10-23 8.58

Förändrade behandlingsrekommendationer gällande aktinisk keratos i primärvården

Läkemedelsverket/EMA och LEO gått ut med information om att förskrivare uppmanas använda Picato med försiktighet, då vissa kliniska studier visat en ökad incidens av hudcancer efter Picatobehandling. Därav har vi nu valt att ta bort Picato från FAKTA-dokumentets behandlingsrekommendationer gällande aktiniska keratoser och rekommenderar inte att det används i primärvården. Med tiden hoppas vi man kan bringa klarhet i, om det föreligger ett annat samband, än att det rör sig om patienter som redan har en ökad risk att drabbas av hudcancer. Hudkliniken

Hudtumörer

Uppdaterad: 2019-10-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv