Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta
2020-02-05 8.29

Reviderat Faktadokument Typ 2-diabetes

Behandlingsrekommendationerna vid typ 2-diabetes är uppdaterade. Nytt för 2020 är att veckoberedning Ozempic rekommenderas bland GLP1-analogerna istället för Victoza. SU-preparat rekommenderas inte längre för nyinsättning. Dessa förändringar baseras på nya uppdaterade internationella riktlinjer för behandling vid typ 2-diabetes.

Typ 2-diabetes

Uppdaterad: 2020-02-05
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv