Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta
2021-03-26 9.12

Faktadokumentet Akuta ögonpatienter är uppdaterat

Faktadokumentet Akuta ögonpatienter är uppdaterat avseende vad som är undantaget från remisskrav (då patienten själv kan söka ögonspecialist).

Nytillkommet är:
• Akut synnedsättning på ett öga.
• Akut tillkomst av värk, rodnad och någon grad av synnedsättning på ett öga.
• Makuladegeneration med nytillkommen synförsämring
• Tillkomst av metamorfopsi (krokseende).

Akuta ögonpatienter

Uppdaterad: 2021-03-26
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv