Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta
2021-03-26 11.15

Faktadokument Tyroideasjukdom under graviditet och postpartum är uppdaterat

Faktadokument Tyroideasjukdom under graviditet och postpartum är nu uppdaterat under rubrik Känd tyroxinsubstituerad hypotyreos. Förtydligande kring information till fertila kvinnor med Tyroxin, doshöjning samt remittering därefter till Kvinnohälsovården.

Tyroideasjukdom under graviditet och postpartum

Uppdaterad: 2021-03-26
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv