Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta
2021-04-16 8.04

Faktadokument Covid-19 vaccination (intramuskulär injektion), hos patienter med antikoagulantia och/eller trombocythämmare är uppdaterat

Faktadokument Covid-19 vaccination (intramuskulär injektion), hos patienter med antikoagulantia och/eller trombocythämmare är uppdaterat när det gäller patienter som står på NOAK-preparat eller lågmolekylärt heparin: Ingen paus eller förskjutning av doser.

Covid-19 vaccination (intramuskulär injektion), hos patienter med antikoagulantia och/eller trombocythämmare

Uppdaterad: 2021-04-16
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv