Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta
2021-07-01 9.02

Faktadokument Prostatacancer är uppdaterat

Vid välgrundad misstanke om prostatacancer ska patienten informeras om att den kan komma att remitteras direkt till MR-undersökning av prostatan.

Efterfråga kontraindikationer för MR-undersökning; nu eller tidigare haft pacemaker/ICD, op hjärta el hjärna, shunt, metallsplitter. Viktigt är också att ta reda på om patienten har höftprotes eller ej.

Uppdaterad: 2021-07-01
Karin Karlsson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv