Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta
2021-07-01 9.16

Nytt Faktadokument Handläggning av kvarstående symtom efter covid-19-infektion

Nu finns ett nytt Faktadokument publicerat under Behandlingsriktlinjer för patienter med covid-19 utifrån ett primärvårdsperspektiv.

Dokumentet berör handläggningen av de patienter som genomgått Covid-19-infektion och som har kvarstående symtom. Säkra data saknas avseende många aspekter av sjukdomen varför uppgifterna i dokumentet kan komma att ändras över tid.

Uppdaterad: 2021-07-01
Karin Karlsson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv