Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta
2021-10-13 15.24

Ny definition av "I" i resistensbeskedet

S=känslig vid normal exponering (normal dos och administrationssätt) I=känslig vid ökad exponering (hög dos eller ändrat administrationssätt) R=resistent (ingen ändring).

För klinikern innebär det att I nu ska tolkas som att bakterien är känslig för det specifika preparatet men att man bör tillse att patienten har adekvat dos.
Skillnaden mellan ”S” och ”I” är mängden antibiotika som behövs i infektionshärden för att uppnå klinisk effekt.
Region Jönköping går 2021-10-01 fullt ut över till den nya definitionen av S och I.

Se Ny definition av "I" i resistensbeskedet där det också finns länkar till doseringstabeller för S (normaldos) samt I (högdos).

Sidan nås även under Faktas infektionssida under ”mer information”.

Uppdaterad: 2021-10-13
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv