Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta
2021-10-20 11.07

Förändring i uppföljning av kreatinin hos patienter med förmaksflimmer som sätts in på NOAK

Fr.o.m. 1 november förändras uppföljningen av kreatinin hos patienter med förmaksflimmer som sätts in på NOAK. AK-mottagningarna kommer då inte längre att ansvara för kreatininkontroller hos dessa patienter.

1. Den läkare som sätter in NOAK ska fortsättningsvis, precis som tidigare, skriva remiss till AK-mottagningen, som registrerar patienten i Journalia och även postar kompletterande läkemedelsinformation och halsband till patienten. Det är viktigt att AK-mottagningen har kännedom om alla patienter med antikoagulantia inför ev kirurgiska ingrepp och för rådgivning till patienter och vårdgivare.

2. Den läkare som sätter in NOAK skickar remiss till patientansvarig läkare (PAL) för uppföljning och fortsatta kreatininkontroller.

3. PAL meddelar, som tidigare, AK-mottagningen vid eventuell dosändring av NOAK eller avslutad antikoagulantiabehandling.

Se Fakta Förmaksflimmer, Kardiologi, Fakta kliniskt kunskapsstöd, Region Jönköpings län (rjl.se). Här finns mer information och även rekommendationer kring hur man kan tänka avseende intervall på kontroller relaterat bl.a. till patientens ursprungsvärde vad gäller njurfunktion.

Uppdaterad: 2021-10-20
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv