Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan
2018-06-21 13.43

Samordnad vårdplanering ger goda resultat

Den 1 januari i år infördes ”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. Den beskriver bestämmelser om hur vi ska samverka när vi planerar för personer som behöver insatser från socialtjänsten eller hälso- och sjukvård efter att de är utskrivna från sjukhus.

Syftet med samordnad vårdplanering är att Esther och närstående ska känna trygghet vid in- och utskrivning från sjukhus och att samarbetet och planering ska påbörjas tidigt för att skapa en trygg och säker hemgång utan onödiga dröjsmål. Esther ska kunna återgå till sitt hem utan att behöva tillbringa längre tid på sjukhus än nödvändigt. 

Under våren har medarbetare från alla delar av vårdkedjan börjat arbeta utifrån den process som länets kommuner och Region Jönköpings län har enats om.

- Införandet av den nya arbetsprocessen har varit en stor omställning för alla parter och ställt höga krav på vår förmåga att samverka - men vi kan redan nu se riktigt goda resultat, säger Erica Kyhlberg som är en av två processamordnare i länet.

En av målsättningarna är patienterna inte behöver stanna på sjukhus längre tid än nödvändigt och efter de första fyra månaderna kan vi se att 74% av de utskrivningsklara patienterna åker hem inom 24 timmar.

Under införandet har en stödgrupp med representanter från vårdcentral, slutenvård och kommun arbetat med en rad olika aktiviteter för att införandet av den nya processen ska gå så smidigt som möjligt.  

Stöd till verksamheterna

I början av året arrangerades workshops i länets alla kommuner, där personal från kommun, slutenvård samt primärvård fick möjlighet att träffas.

– Det var ett bra tillfälle att gå igenom processen, samtidigt som deltagarna fick ställa frågor direkt till varandra och djupdyka i de kritiska delarna som kan orsaka problem, berättar Erica.

Verksamheterna har också blivit ombedda att skicka in en veckorapport via ett webbformulär, där de kunnat ställa frågor till processledarna.

- Via veckorapporteringen och de workshops som vi arrangerat så framkommer det att det fortfarande finns en del att arbeta med. Bland annat finns det vissa begränsningar i Cosmic Link – där systemet inte stöttar den nya arbetsprocessen fullt ut. Under hösten får vi en ny uppgraderad version av Cosmic Link som förhoppningsvis kommer göra vårt arbete enklare, säger Erica.

Stödgruppen för samordnad vårdplanering fortsätter följa upp det nya arbetssättet under sommaren och hösten. I juni släpptes en ny utbildningsfilm som beskriver den nya processen steg för steg. Det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor till processamordnarna via FAQ-sidan på Region Plus.

Läs mer om samordnad vårdplanering och se utbildningsfilmen på Region Plus.
 

Uppdaterad: 2018-08-01
Anna Lindman, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion