Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan
2018-12-20 13.38

Alla patientgrupper omfattas nu av den ekonomiska regleringen

Från och med januari 2019 omfattar den ekonomiska regleringen* mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län samtliga patienter som är målgrupp för överenskommelsen. Även patienter som skrivs ut från psykiatrin som tidigare har varit undantagna.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (2017:612) trädde i kraft 1 januari 2018. I Jönköpings län har den överenskomna vårdplaneringsprocessen varit i drift sedan 15 januari 2018.

Processen gäller för personer i alla åldrar oavsett diagnos och boendeform, som är i behov av fortsatt samordning efter utskrivning från sjukhus. Personer som har vårdats inom barnsjukvård, psykiatri och somatisk vård vårdplaneras alla enligt samma process.

Endast ett undantag finns formulerat i riktlinjen. Vårdplaneringsprocessen innefattar inte personer som efter sluten psykiatrisk tvångsvård ska skrivas ut i öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård. I dessa fall ska gällande lagar följas; lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128) och lagen om rättspsykiatrisk vård (SFS 1991:1129).


*Ersättningsmodellen grundas på snitt av antal dagar som patient ligger kvar inom slutenvård efter att bedömts utskrivningsklar och detta har meddelats i det gemensamma IT-stödet för samordnad vårdplanering, Cosmic Link. Betalningsansvar för utskrivningsklara patienter som vårdas inom slutenvård mer än 7 kalenderdagar beräknas individuellt.
 

Här kan du läsa mer om samordnad vårdplanering

Uppdaterad: 2019-01-08
Anna Lindman, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion