Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.
2019-02-04 12.39

Högkostnadsskyddet för sjukvård höjdes med 50 kronor 1 januari 2019

Gränsen för hur mycket patienten behöver betala för sjukvård höjdes från och med 1 januari 2019. Höjningen är 50 kronor, vilket innebär att patienten betalar högst 1150 kronor för sjukvård under en period på 12 månader.

Höjningen innebär att patienten sammanlagt betalar högst 1 150 kronor för sjukvård under en period på tolv månader. Därefter utfärdas ett frikort. Frikortet gäller i alla regioner i Sverige.

Information till patienter och anhöriga finns på 1177.se, Högkostnadsskydd och frikort för sjukvård, 1177.se

Information till dig som arbetar inom sjukvård och tandvård finns på Region Plus, Högkostnadsskydd för sjukvård, Region Plus

eFrikort

En del regioner har elektroniska frikort, men inte alla. I Region Jönköpings län införs ett elektroniskt frikort, eFrikort under våren 2019. När eFrikort är infört räcker det med personnummer för att se patientens frikortsstatus.

Du som arbetar inom sjukvård och tandvård kan läsa mer på Region Plus, eFrikort - elektroniskt frikort för sjukvård i Jönköpings län

Högkostnadsskydd för läkemedel

Även högkostnadsskyddet för läkemedel höjdes 1 januari 2019. Höjningen är 50 kronor, vilket innebär att patienten betalar högst 2300 kronor för läkemedel under en period på 12 månader.

Läs mer om Högkostnadsskydd för läkemedel på 1177.se.

Uppdaterad: 2019-02-04
Helena Pellnor, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion