Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.
2018-06-05 7.56

Remisser och konsultationssvar syns nu i NPÖ

Från och med den 4 juni visas nu remisser och konsultationssvar i NPÖ.

Informationsmängden remisser och konsultationssvar visas från och med den 4 juni i NPÖ från Region Jönköpngs län. Informationen visas först när remissen eller konsultationen är besvarad. Detta innebär att andra vårdgivare än Region Jönköpings län nu har tillgång till informationen.

Uppdaterad: 2018-06-05
Kerstin Adolfsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion